X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

Gayrimenkul Bağış

Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunarak kalıcı ve sürekli bir iyilik yapmış olursunuz;

Bu bağış seçeneği ile bağış severler gayrimenkullerini bağışlayıp kalıcı ve sürekli devam edecek büyük bir iyiliğin parçası haline gelirler.

Gayrimenkul bağışlarınızın değerlendirilmesinde şu ölçütler dikkate alınmaktadır;

Bağışlanmak istenen gayrimenkulün;

  • Tapusunun bulunması ve tapu üzerinde ipotek, şerh, haciz vb. bulunmaması,
  • Tapu üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmaması,
  • İmar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmaması.

Gayrimenkul bağış işlemleri şartsız ve şartlı olarak iki yolla yapılabilmektedir:

A-) Şartsız ve Şartlı Gayrimenkul Bağışları

1-) Şartsız Bağış: Vakıf yetkilimiz, bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Taşınmazın tapusu vakfımız üzerine intikal ettirilir. Bu işlemde vakfımızın vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz. Bu tür bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayrimenkul vakfımızın mülkiyetine geçer.

2-a) İntifa (Kullanma) Hakkı Şartı ile Bağış: Vakıf yetkilimiz bağışçımız ile birlikte ilgili tapu dairesine gider. Bağışçı, gayrimenkulün çıplak mülkiyet hakkını vakfımıza devreder, ancak tapuya konulan kayıtla (şerhle), intifa (kullanma) hakkı kendisinde kalır. Bağışçının vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi oturabilir veya kiraya verebilir. Ancak satamaz ve devredemez. Vefat halinde, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu gayrimenkulün intifa hakkı da vakfımıza geçer ve vakfımız gayrimenkulün tam mülkiyetine sahip olur.

b) Diğer Şartlı Bağışlar; Ayrıca belirtilen şartların dışında sizden ya da yakınlarınızdan gelebilecek özel şartlarda Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülmesi durumunda bağışınız kabul edilebilmektedir. Tüm yapmış olduğunuz şartlı gayrimenkul bağışlarınız için Kurumumuz tarafından şahsınıza Taahhütname verilmektedir.

Tapu işlemleri sırasında profesyonel ekibimiz size eşlik edecek olup, işlem sırasında sizden kesinlikle bir bedel talep edilmeyecektir. Tüm yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Fussilet Vakfı’ndaki yeni yaşamınızın kapıları size açılacaktır. Fussilet Vakfı’na yapılacak gayrimenkul bağış talepleri yetkili kurulumuz olan Yönetim Kurulumuzun kararı sonrasında kabul edilmektedir.

B-) Vasiyetname ile Yapılan Bağış

Bağışçı, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, vefatından sonra, Fussilet Vakfı’na kalmasını istiyorsa, noter huzurunda bir vasiyetname düzenler.

Vasiyetname düzenleme talebinin olması halinde, vasiyet işlemleri ile ilgili bilgilendirme kurum personellerimiz tarafından yapılır, noterle ilgili tüm giderler kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

GAYRİMENKUL BAĞIŞ TALEPLERİNİZDE İZLEYECEĞİNİZ YOL

Aşağıda bulunan “Gayrimenkul Bağış Talep Formu”nu doldurup bize gönderebilirsiniz. Talepleriniz vakıf yönetim kurulu tarafından incelendikten sonra sonuç sizlere bildirilecektir.

GAYRİMENKUL BAĞIŞCISININ ÖN BİLGİ FORMU

BAĞIŞLANMAK İSTENEN GAYRİMENKULÜN ÖN BİLGİ FORMU

  • Tapu :
>