X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

91 – Şems Suresi

1. Güneş’e ve onun aydınlığına,
2. Ardından gelmekte olan Ay’a,
3. Onu ortaya koyan gündüze,
4. Onu örten geceye,
5. Göğe ve onu bina edene,
6. Yere ve onu yayıp döşeyene,
7. Nefse ve onu biçimlendirene,
8. Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene andolsun ki,
9. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12. Hani onların en azgın olanı ileri atılmıştı.
13. Allah’ın Resulü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”
14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Rableri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.
15. Allah bunun sonucundan korkacak değil ya!

>