X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

87 – A’la Suresi

1. Yüce Rabbinin adını tespih et.
2. Ki O, yarattı, bir düzen içinde biçim verdi,
3. Takdir etti, böylece yol gösterdi,
4. Yemyeşil otlağı çıkardı.
5. Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi.
6. Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
7. Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
8. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.
9. O hâlde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.
10. Saygısı olan öğüt alacaktır.
11. Bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.
12. Ki o, en büyük ateşe girecektir.
13. Sonra da orada ne ölecek, ne de yaşayacaktır.
14. Doğrusu, temizlenip arınan kurtuluşa ermiştir;
15. Rabbinin adını anıp namaz kılan.
16. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
18. Şüphesiz bu, ilk sayfalarda da vardı;
19. İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında.

>