X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

85 – Buruc Suresi

1. Burçları olan göğe,
2. O vaad olunan güne,
3. Şahitlik edene ve edilene andolsun ki,
4. Kahroldu o hendeğin sahipleri,
5. O tutuşturulan ateşin adamları,
6. Hani o ateşin başına oturmuşlar,
7. Mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8. Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için intikam alıyorlardı.
9. O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Ve Allah her şeye şahittir.
10. Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işkence edip de, sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11. İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.
13. İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan O’dur.
14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
15. Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır.
16. Dilediğini yapandır.
17. O orduların haberi sana geldi mi?
18. Firavun ve Semûd ‘un.
19. Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21. Hayır, o şerefli bir Kur’an’dır.
22. Korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

>