X
app icon
Fussilet Vakfı
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

76 – İnsan Suresi

1. İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden uzunca bir zaman geçti.
2. Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
3. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. Artık ya şükredici olur, ya da nankör.
4. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5. Kuşkusuz iyiler de karışımı kafur olan dolgun bir kadehten içerler.
6. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.
7. O kullar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.
8. Kendi canları çektiği hâlde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9. “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”
10. “Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız” derler.
11. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekle ödüllendirmiştir!
13. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş görürler, ne de dondurucu soğuk.
14. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri iyice yaklaştırılmşıtır.
15. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
16. Gümüşten billur kaplar ki, onları ölçüp düzenlemişlerdir.
17. Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir.
18. Orada bir pınar ki ona “Selsebil” adı verilir.
19. Çevrelerinde, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın.
20. Orada nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.
21. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.
22. Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.”
23. Şüphe yok ki, Kur’an’ı sana elbette biz indirdik biz.
24. O hâlde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme.
25. Sabah akşam Rabbinin adını an.
26. Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et.
27. Bunlar, dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
28. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimiz zaman onları benzerleriyle değiştiririz.
29. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
31. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

>